Základní škola

 

 


Pečuje o sluchově postižené děti a žáky ve věku od narození do 18 let. Ranou péči zajišťují specialisté na sluchové vady ve speciálně pedagogickém centru. Ti rovněž poskytují široký sortiment služeb rodinám sluchově postižených dětí i dětem integrovaným v běžných školách.

   

Součástí zařízení je mateřská a základní škola pro sluchově postižené, školní družina a školní klub pro ostravské děti, internát mateřské a základní školy pro děti dojíždějící z okolí.

Při výchově a vzdělávání používají pedagogové metodu orální, znakový jazyk, totální komunikaci s ohledem na potřeby a stupeň sluchového postižení dítěte.
Děti jsou vzdělávány podle programu základní školy nebo podle osnov pro sluchově postižené. Při výuce se používá jak znaková řeč tak i mluvený jazyk.
Počet žáků ve třídě je od čtyř do deseti. Žáci používají osobní sluchadla a zesilovací kolektívní techniku.

Pravidelně pořádáme lyžařský výcvik, návštěvy divadla a kulturních akcí pro děti, výlety a školy v přírodě. Zúčastňujeme se sportovních her pro sluchově postiženou mládež. Žáci se mohou realizovat i v pohybově dramatické tvorbě.
Škola zajišťuje sluchově postiženým velkou škálu mimoškolních aktivit v zájmových kroužcích (keramickém, výtvarném, dramatickém atd.) a sportovních oddílech
(kopaná, košíková, atletika, plavání, floorbal).Pro tuto činnost získává podporu a finanční prostředky prostřednictvím neziskové organizace sdružení Děti od města Ostravy, firem i soukromých sponzorů.
Absolventi školy se léta úspěšně uplatňují na středních školách běžného typu
i středních školách pro sluchově postižené.


 

 

( zpět )