Vývojová dysfázie - pomoc

 

 

Nejsem hloupý ani zanedbaný.

Nejsem neposlušný, jen někdy nerozumím, co po mě chcete. Mám vývojovou poruchu řeči, za kterou nikdo nemůže.

Mám potíže s tvorbou, užitím řeči a mám potíže s porozuměním řeči.

Když není moje vada nápadná, obtížně se pozná, můžu mít dobrou výslovnost.

Podobné potíže někdy mohli mít nebo mají moji blízcí z rodiny .

Někdy se cítím jako cizinec, který nezná úplně vaši řeč.

 

Letáček vám napoví, jak mi můžete pomoci.

Prosím:

 

DÍVEJTE SE NA MĚ, KDYŽ SE MNOU MLUVÍTE

MLUVTE POUZE SE MNOU, KDYŽ MI NĚCO SDĚLUJETE

MLUVTE POMALU, ZŘETELNĚ ARTIKULUJTE

HODNĚ UKAZUJTE, PŘEDVÁDĚJTE, POTŘEBUJI NÁZOR, POMŮŽE MI OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK

MLUVTE NA MĚ KRÁTCE, UŽÍVEJTE OBVYKLÁ SLOVA, SLOVNÍ SPOJENÍ, OBRATY

NESPĚCHEJTE NA MĚ A OVĚŘTE SI, JESTLI ROZUMÍM

NEŘÍKEJTE VÍCE VĚT ZA SEBOU, NEVYSVĚTLUJTE DLOUZE !!

DEJTE MI JENOM JEDEN ÚKOL, POČKEJTE, AŽ HO SPLNÍM, PAK TEPRVE ZADEJTE DALŠÍ ÚKOL

UŽÍVEJTE PŘEDEVŠÍM KONKRÉTA (podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa)

ABSTRAKTA (spojky, předložky, zájmena, příslovce, citoslovce) UŽÍVEJTE MÁLO NEBO JE VYNECHTE - POKUD TO JDE

NECHTE MĚ ČASTĚJI ODPOČINOUT - ŽE PŘIŠLA ÚNAVA, POZNÁTE I PODLE TOHO, ŽE HŮŘE MLUVÍM A HŮŘE ROZUMÍM, NESOUSTŘEDÍM SE, NEVNÍMÁM

 

 

NEPTEJ SE, JAKOU MÁ TEN ČLOVEK POTÍŽ (CHOROBU), PTEJ SE,
JAKÝ ČLOVEK MÁ TU POTÍŽ
(CHOROBU).


VE TŘÍDĚ MĚ POSAĎTE DO PŘEDNÍ LAVICE, JE ALE DOBRÉ, KDYŽ VIDÍM I VZOR SPOLUŽÁKŮ

POMOŽTE MI UDĚLAT VE TŘÍDĚ PŘEHLEDNÝ ŘÁD PRÁCE, POMÁHÁ VIZUALIZACE, STRUKTURALIZACE

NEZKOUŠEJTE MĚ ÚSTNĚ PŘED TŘÍDOU, KDYŽ MI TO NEJDE A NECHTĚJTE PO MĚ ODPOVÍDAT CELOU VĚTOU

KDYŽ CHCI ŘÍCT NĚCO SÁM, TAK MLUVÍM LÉPE

ZE ČTENÉHO TOHO MOC NEMÁM, MNOŽSTVÍ UČIVA POTŘEBUJI KRÁTIT, ZJEDNODUŠOVAT

MÍVÁM DYSLEXII, DYSGRAFII, DYSORTOGRAFII

POČTY MŮŽU UMĚT DOBŘE, KDYŽ POROZUMÍM ZADÁNÍ

PŘI HODNOCENÍ UPŘEDNOSTŇUJTE OBSAH PŘED FORMOU

DOBŘE ROZUMÍM SITUACI, ÚKOLU, KDE NENÍ TŘEBA SLOV

POTŘEBUJI ODBORNOU LOGOPEDICKOU A SPECIÁLNĚ– PEDAGOGICKOU PÉČI, VAŠI POMOC A POCHOPENÍ

ODBORNOU PÉČI SMĚŘUJTE PŘEDEVŠÍM DO INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE NEBO MALÉHO KOLEKTIVU

S VAŠÍ POMOCÍ SE MÉ POTÍŽE ZLEPŠÍ, UPRAVÍ

KAŽDÝ Z NÁS MÁ SVÉ SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY – POSILUJME PŘEDEVŠÍM TY SILNÉ, UPRAVUJME, KDE JE TŘEBA, TY SLABÉ

PATŘÍM MEZI VÁS

 

KAŽDÝ JSME JINÝ

KRÁSA A KOUZLO JE V ODLIŠNOSTI, V JINAKOSTI

 

 

Vypracovala: Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog
e-mail: n.bartosikova@seznam.cz
Upraveno Ostrava 2/2011