Naši sponzoři

 

Nadační fond EVRAZ

Informace  ZDE.

Nadace ČEZ

Informace  ZDE.

ArcelorMittal

Informace  ZDE.

Město OSTRAVA

Informace  ZDE.

 

PODĚKOVÁNÍ

 

2014

 

ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o.

Děkujeme firmě ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o., která nám věnovala z minigrantu částku 15 000,- Kč na podporu projektu
" Cvičíme pro zdraví ".
Díky tomuhle příspěvku jsme mohli zakoupit rehabilitační pomůcky na podporu rozvoje koordinace a stability. Pomůcky budou využívány nejen v běžné výuce, ale také v odpoledních hodinách, při kroužku rodičů s dětmi. Děkujeme.

 

Manželé Kuzmiakovi

Rodičům Kuzmiakovým upřímně děkujeme za finanční příspěvky na zakoupení výukových aplikací do tabletu a na Radostné odpoledne, bez kterých by tahle akce vůbec neproběhla. Moc si jejich pomoci vážíme.

 

Manželé Svobodovi

Děkujeme rodičům Svobodovým, za zakoupení tabletu, který využíváme jak pro individuální tak pro skupinovou práci, a finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč, díky kterému jsme se vydali na výlet do ZOO a na akci Radostné odpoledne zakoupili skákací hrad. Za tuto pomoc upřímně děkujeme.

 

2012

ČEZ a.s.

Děkujeme nadaci za finanční dar 100 000,- Kč, který byl využit na modernizaci školní zahrady, která byla obohacena novými herními prvky. Moc si této finanční pomoci vážíme a upřímně děkujeme, za to, že si děti na nových prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a dalších herních prvcích budou moci hrát, rozvíjet pohybovou zdatnost a odvahu.

 

 

Severomoravská plynárenská a.s. RWE

Děkujeme nadaci za finanční dar 80 000,- Kč, který byl využit na modernizaci školní zahrady, která byla obohacena novými herními prvky. Moc si této finanční pomoci vážíme a upřímně děkujeme, za to, že si děti na nových prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a dalších herních prvcích budou moci hrát, rozvíjet pohybovou zdatnost a odvahu.

 

Manželé Chvějovi

Děkujeme manželům Chvějovým za finanční dar 10 000,- Kč, který byl využit na modernizaci školní zahrady, která byla obohacena novými herními prvky. Moc si této finanční pomoci vážíme a upřímně děkujeme, za to, že si děti na nových prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a dalších herních prvcích budou moci hrát, rozvíjet pohybovou zdatnost a odvahu.


 

 

( zpět )