Speciálně pedagogické centrum

" Dětství sluchově postiženého dítěte je soubojem s časem,
který musí rodiče vybojovat. "

 

Speciálně    pedagogické   centrum   je   součástí     školy,     funguje   jako  poradna
pro   sluchově    postižené     děti,    jejich    rodiče   a  učitele mateřských, základních
a středních škol, kteří pracují se sluchově postiženými žáky.
Navštěvujeme  rodiny s malými dětmi se sluchovým   postižením,    spolupracujeme
s dětskými   lékaři a foniatry.    Poskytujeme    rady a   pomoc   při  řešení výchovných
a výukových  problémů.   Důraz   klademe   na  ranou    péči,   která  má velký význam
pro vývoj sluchově postiženého dítěte a může ovlivnit jeho školní zařazení a další úspěšnost dítěte v životě.

 

 

Bezplatně poskytujeme tyto služby:

1. Speciálně pedagogická a logopedická péče

 • dlouhodobá logopedická ambulantní péče, popř. v rodině
 • orientační diagnostika sluchově postižených
 • doporučení další odborné spolupráce
 • poradenství pro žadatele o kochleární implantát
 • péče o klienty s kochleárním implantátem
 • výběr a zařazování dětí do předškolních a školních zařízení
 • zajištění péče o integrované děti
 • odborné konzultace při výchově a vzdělávání sluchově postiženého dítěte

2. Psychologická péče

 • psychologická poradenská péče
 • speciální vyšetřování a diagnostika sluchově postižených
 • psychoterapie
 • psychorehabilitace rodin
 • stimulace dětí v rodinách

3. Sociálně právní pomoc

 • sociální diagnostika a aktívní pomoc v oblasti sociálně právního zabezpečení sluchově postižených a jejich rodin

4. Technická pomoc

 • technické poradenství a nabídka kompenzačních pomůcek

 

Dále nabízíme:

 • vystavování podkladů k odkladu povinné školní docházky
 • přijímání dětí k diagnostickému pobytu
 • navazování kontaktů rodin se sluchově postiženými dětmi
 • kurz znakové řeči pro rodiče

 

 

Služby v SPC zajišťují:

 • speciální pedagog - logoped
 • speciální pedagog - surdoped
 • tlumočník znakové řeči
 • psycholog
 • sociální pracovnice
 • technik

 

             

 

Školení začínajících speciálních pedagogů v SPC pro SP

 

 

( zpět )