Sdružení DĚTI

Sdružení DĚTI bylo založeno pracovníky školy v roce 1993. Ze stanov sdružení vyplývá, že jeho hlavním posláním a cílem je:

  • podpora činnosti Základní školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě
  • vytváření materiálních podmínek pro integraci žáků
  • podpora sportovní a rekreační činnosti žáků
  • podpora aktivit školy zaměřených na pomoc rodinám sluchově postižených
  • podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na zvyšování odbornosti pracovníků školy


Sdružení DĚTI vybírá každý rok aktivity a programy, které hodlá v daném roce podporovat.
Díky tomu byl za dobu jeho trvání vybudován venkovní dětský areál pro mateřskou školu, vybaveny odborné učebny pro hudební a pohybovou výchovu, nakoupeny sportovní potřeby a vybavení pro volný čas dětí.

Předsedkyně:  Mgr. Jarmila Konečná

 

Kontakt:

Sdružení DĚTI      
Spartakovců 1153,  708 00  Ostrava - Poruba

IČO:     68308957
Bankovní spojení:    KB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:    198167200297/0100

 

Telefon:   + 420 596 937 816,  596 937 817
SPC:         + 420 596 937 818
                

 

 

Poděkování za nadační příspěvek

 

 

Nadace rozvoje občanské společnosti poskytla v březnu 2012 částku 35 000,- Kč na nový zvukový procesor pro našeho žáka Dominika Somola.

Miniaturní zvukový procesor pomáhá zkvalitnit sluchové vnímání, které má přímý vliv na rozvoj řeči a myšlení dítěte. Zkvalitňuje život nejen po stránce sluchového vnímání, ale také ve všech návazných oblastech - zvyšuje sebevědomí, umožňuje bezproblémové sportovní aktivity atd.

 

( zpět )