SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY:

 


GRADA: - Vizuální komunikační strategie v autismu (A. Bondy, L. Frost)

MODRÝ KLÍČ:
- Učím se I. (S. Degrieck)
- Výukové aktivity pro děti s autismem (E. Schopler)

IPPP:
- Edukačně - hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (8 – 15 let)
- Edukačně – hodnotící profil dítěte s PAS do 7 let + CD (V. Čadilová, Z. Žampachová)
- Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s PAS (V. Čadilová, Z. Žampachová)
- Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem (V. Čadilová, Z. Žampachová)
- Autismus I. – VIII. (M. Jelínková)
- Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením (M. Teplá, H. Šmejkalová)
- Diagnostika poruch autistického spektra (D. Krejčířová)

PORTÁL:
- Autismus – zdravotní a výchovné aspekty (Ch. Gillberg, T. Peeters)
- Poruchy autistického spektra (K. Thorová )
- Mami, je to člověk, nebo zvíře? (H. De Clerq)
- Agrese u lidí s MR a autismem (V. Čadilová, H. Jůn, K. Thorová)
- Aspergerův syndrom (T. Attwood)
- Mentální retardace (I. Švarcová)
- Autistické chování (E. Schopler)
- Autismus a hra (J. Beyer, L. Gammeltoft)
- Autismus u dospívajících a dospělých (P. Howlin)
- Dětský autismus (M. Hrdlička, V. Komárek)
- Diagnostika narušené komunikační schopnosti (V. Lechta a kol.)
- Strukturované učení (V. Čadilová, Z. Žampachová)
- Výchova dětí s autismem (S. Richman)

MONTANEX: - Autismus ve školní praxi (E. Sroková, P. Olšáková)

www.alenka-os.cz - Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem (L. Hladká, A. Pavlištíková)

www.apla.cz

www.autismus.cz

www.dobromysl.cz

www.rain-man.cz

www.autistik.cz

 


Uspořádala: Mgr. Kopřivová Karin spec. pedagog SPC.
Upraveno 11/2009. (Doplnila 3-2012 Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog).