Kontakty:

 

Ředitel školy                                              tel. 595 694 547
PaedDr. Pavel Němec                             e-mail: pavel.nemec@deaf-ostrava.cz

Zástupce ředitele pro ZŠ                       tel. 595 694 543
Mgr. Libor Suchoň                                    e-mail: libor.suchon@deaf-ostrava.cz

Vedoucí vychovatelka                             tel. 595 694 544
Mgr. Simona Pelhřimovská                     e-mail: internat@deaf-ostrava.cz

Vedoucí učitelka mateřské školy        tel. 595 694 545
Mgr. Dana Škorpíková                              e-mail: materska.skola@deaf-ostrava.cz

Vedoucí speciálně ped. centra             tel. 595 694 542
Mgr.  Jana Barvíková                                 e-mail: jana.barvikova@deaf-ostrava.cz

Sociální pracovnice                                 tel. 595 694 542
Bc. Bohumila Hříbková                             e-mail: bohumila.hribkova@deaf-ostrava.cz

Vedoucí školní jídelny                             tel. 595 694 549
Jaroslava Nováčková                               e-mail: jaroslava.novackova@deaf-ostrava.cz 

Účetní                                                          tel. 595 694 523
Helena Kráčmarová                                 e-mail: helena.kracmarova@deaf-ostrava.cz

Práce a mzdy                                            tel. 595 694 524  
Jana Zábojníková                                      e-mail: jana.zabojnikova@deaf-ostrava.cz

Technik                                                      tel. 595 694 541
Petr Basel                                                  e-mail: petr.basel@deaf-ostrava.cz

 

( zpět )