Internát a školní družina

 

Projekt " Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky "

Zájmová činnost

Turistický kroužek

 

Školní družina je určena dětem mladšího školního věku, provoz je denně do 16 hodin.

 

 

Internát je přizpůsoben k ubytování dětí různých věkových kategorií. Pokoje jsou dvou a   třílůžkové,  jejich  vybavení  odpovídá   potřebám dětí.  Zajišťujeme ubytování
a mimoškolní aktivity pro děti ze vzdálenějších oblastí severní Moravy.
Volný  čas mohou děti   trávit   v klubovnách,   počítačové  učebně,   v tělocvičně nebo
na školním hřišti.

   

Odpolední výchovně vzdělávací činnost probíhá ve dvou blocích:

  • po příchodu na internát mají děti relaxační přestávku, pak následuje
    příprava na vyučování
  • další činnost je organizována podle zájmů dětí

 

Zájmová činnost

  • sportovní ( cykloturistika, plavání, florbal, bruslení, míčové hry )
  • výtvarná ( keramika, práce s netradičními materiály, výtvarné techniky )
  • dramatická ( taneční, pantomimické a divadelní představení )

 

Snažíme se o vytvoření   příjemné   atmosféry tak,   aby se zde  děti cítily dobře a byly
u nás rády. Našim cílem je také integrace sluchově postižených dětí mezi slyšící, zvládání běžných situací a rozšiřování všeobecného přehledu.

 

 

 

( zpět )