Informační a metodické letáčky

SPC Kpt. Vajdy

 

 

Aspergerův syndrom

Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu

Poruchy autistického spektra

PAS x Vývojová dysfázie

Strukturované učení

Diagnóza vývojové dysfázie

Vývojová dysfázie - pomoc

Mini slovníček k OVŘ

Literatura PAS

 

 

( zpět )