Historie školy

Škola byla založena 1. září 1982 jako nejmladší z 20 základních škol pro sluchově postižené v tehdejší Československé republice.
V té době existovaly v severomoravském kraji dvě partnerské školy pro sluchově postižené. Byla to Základní škola pro žáky se zbytky  sluchu  v  Olomouci  - 
Sv.  Kopečku a Základní škola pro neslyšící ve Valašském Meziříčí. Absence zařízení pro nedoslýchavé děti v kraji vedla k založení naší školy.

Od roku 1991 (po změně školské legislativy) pak začala naše škola vzdělávat sluchově postižené děti a žáky bez rozdílu postižení ( nedoslýchaví - neslyšící ).
Z původní základní školy pro nedoslýchavé se stala Speciální škola a zařízení pro sluchově postižené. Původní budovy základní školy z let 1962-63 byly v letech 1985-95 postupně přestavěny pro potřeby základní školy, mateřské školy, internátu a speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené.
V dalších letech doznal změn i venkovní areál. Z původně ovocné zahrady vznikl sportovní areál a hřiště pro mateřskou školu.

Při založení školy jsme měli 24 žáků a 5 pedagogických pracovníků. V současnosti má základní škola 93 žáků a mateřská škola 16 dětí, o které se stará 60 zaměstnanců   školy.   Naše   škola   je   jediným   zařízením  pro sluchově postižené
v Ostravě i celém Moravskoslezském kraji.

 

Fotogalerie :


 

( zpět )